SA Seto Instituut

Petseri õigeusu kalmistu andmebaas

Siia klõpsates avaneb Petseri luteri kalmistu andmebaas Täienda andmebaasi

Petseri õigeusu kalmistu

Petseri õigeusu kalmistu väravad Pihkva (Pskovskaja) tänava ääres, 2019
Foto: Ahto Raudoja

Kalmistu asub Petseris Pihkva tänava ääres. Kalmistut ümbritseb kolmest küljest uhkete väravatega müür. Väravad on arvatavasti projekteerinud šveitslane William Heste (Venemaale tulles Василий Иванович Гесте), kelle Petseri linnavalitsus oli palganud linnaruumi uuendama. Heste on projekteerinud paljud linna tellishooned ning arvatavasti ka need surnuaia väravad. Kaks säilinud väravat ehitati 1870. aastate alguses ja surnuaed ümbritseti siis katusega maakividest piirdega.

Loodusteadlane Erik Piipenberg jaotas 1930ndatel oma Petseri raamatus linna 9 linnaosaks, millest üks oligi kalmistute linnaosa, mis hõlmas nii luteri kui ka õigeusu kalmistu.

Petseri õigeusu kalmistu on väga tihedalt täis maetud ning seto ja vene kalmud paiknevad läbisegi, seega oli kalmistu inventeerimine keeruline. Kalmistu nimistu koostamise käigus 2022. aastal loodi nimekiri kalmistul olevatest seto nimedega ja nimedeta hauaplatsidest, mida leiti kokku 1207. Neist on tähistatud hauatähistega (hauakivid või ristid) üle 430 hauaplatsi. Lisaks neile platsidele fikseeriti veel 39 teadmata asukohaga ja 452 nimeta kalmu. Kahjuks on paljud kalmud markeeritud vaid nimeta ristidega ja andmeid sinna maetute kohta teavad vaid omaksed.

Kirikud ja kogudused

Kalmistu vaade, 2019.
Foto: Ahto Raudoja

Petseri linnas asus 20. sajandi algul kaks õigeusu kogudust: Neljakümne Usukannataja kiriku kogudus ja Püha Varvara kiriku kogudus. Neist esimesse kuulusid peamiselt venelased, teise setod. Kogudustesse ei kuulunud vaid Petseri linna, vaid ka ümberkaudsete külade inimesed – peamiselt linnast ida ja lõuna poole jäävatest küladest, kuni Unkavitsani välja.

Petseri Neljakümne Usukannataja kiriku koguduses oli 1934. aastal 2429 setost koguduseliiget, Petseri Neitsi Maarja koguduses 551 setost (eestlasest) liiget. 1935. aasta kirikureformiga moodustati Petseri Püha Varvara kiriku (церковь Святой Варвары) koguduse baasil iseseisev seto Püha Varvara kogudus. Varvara kirik säilis seto koguduse kirikuna ka peale Teist maailmasõda. Ajapikku hakkas toimuma segunemine ja hetkel on jäänud koguduse liikmeteks vaid üksikud setod.